نمایش دادن همه 175 نتیجه

نمایش ساید بار
نمایش 9 24 36

لوستر چوبی رومن هفت شعله دارکار

2,500,000 تومان

لوستر چوبی رومن پنج شعله دارکار

1,950,000 تومان

لوستر آویز چوبی رومن تک شعله دارکار

750,000 تومان

لوستر دیواری چوبی رومن دارکار

285,000 تومان

لوستر چوبی پیچک 15 شاخه دو طبقه

6,150,000 تومان

لوستر چوبی پیچک 10 شاخه

3,900,000 تومان

لوستر چوبی پیچک 8 شاخه

2,950,000 تومان

لوستر چوبی پیچک 6 شاخه

2,300,000 تومان

لوستر چوبی پیچک 5 شاخه

1,960,000 تومان

لوستر چوبی پیچک 3 شاخه

1,400,000 تومان

لوستر دیواری چوبی پیچک

510,000 تومان

لوستر چوبی تابان 10 شاخه

3,750,000 تومان

لوستر چوبی تابان 8 شاخه

2,850,000 تومان

لوستر چوبی تابان 5 شاخه

1,850,000 تومان

لوستر چوبی تابان 3 شاخه

1,300,000 تومان

لوستر دیواری چوبی تابان

480,000 تومان

لوستر چوبی سارینا هشت شاخه دارکار

3,000,000 تومان

لوستر چوبی سارینا شش شاخه دارکار

2,300,000 تومان

لوستر چوبی سارینا چهار شاخه دارکار

1,700,000 تومان

لوستر دیواری چوبی سارینا دارکار

450,000 تومان

لوستر چوبی پرنیان هشت شاخه دارکار

3,500,000 تومان

لوستر چوبی پرنیان شش شاخه دارکار

2,800,000 تومان

لوستر چوبی پرنیان چهار شاخه دارکار

2,000,000 تومان

لوستر دیواری چوبی پرنیان دو شعله

900,000 تومان

لوستر چوبی افسون هشت شاخه دارکار

2,180,000 تومان

لوستر چوبی افسون پنج شاخه دارکار

1,380,000 تومان

لوستر چوبی افسون سه شاخه دارکار

1,000,000 تومان

لوستر دیواری چوبی افسون دارکار

440,000 تومان

لوستر چوبی رومی مورب هشت شاخه

2,920,000 تومان

لوستر چوبی رومی مورب 6 شاخه

2,650,000 تومان

لوستر چوبی رومی مورب 4 شاخه

1,800,000 تومان

لوستر دیواری چوبی رومی مورب

475,000 تومان

لوستر چوبی رولت دو گلس هشت شاخه دارکار

3,400,000 تومان

لوستر چوبی رولت دو گلس شش شاخه دارکار

2,500,000 تومان

لوستر چوبی رولت دو گلس چهار شاخه دارکار

2,000,000 تومان

لوستر دیواری چوبی رولت دو گلس دارکار

575,000 تومان

لوستر چوبی ترنج هشت شاخه دارکار

2,250,000 تومان

لوستر چوبی ترنج شش شاخه دارکار

1,820,000 تومان

لوستر چوبی ترنج چهار شاخه دارکار

1,400,000 تومان

لوستر دیواری چوبی ترنج دارکار

455,000 تومان

لوستر چوبی 205 شش شاخه

1,150,000 تومان

لوستر چوبی 205 پنج شاخه

960,000 تومان

لوستر چوبی 205 چهار شاخه

770,000 تومان

لوستر دیواری چوبی 205

195,000 تومان

لوستر چوبی نازنین هشت شاخه دارکار

3,100,000 تومان

لوستر چوبی نازنین شش شاخه دارکار

2,500,000 تومان

لوستر چوبی نازنین چهار شاخه دارکار

1,800,000 تومان

لوستر دیواری چوبی نازنین دارکار

460,000 تومان

لوستر چوبی روستیک هشت شاخه دارکار

3,450,000 تومان

لوستر چوبی روستیک شش شاخه دارکار

2,660,000 تومان

لوستر چوبی روستیک چهار شاخه دارکار

2,100,000 تومان

لوستر دیواری چوبی روستیک دارکار

570,000 تومان

لوستر چوبی روستیک خطی 3 شعله

1,500,000 تومان

لوستر آویز چوبی روستیک تک شعله

900,000 تومان

لوستر چوبی سفینه شش شاخه دارکار

2,650,000 تومان

لوستر چوبی آمیتیس 6 شاخه

2,900,000 تومان

لوستر چوبی شیدا هشت شاخه

2,350,000 تومان

لوستر چوبی شیدا شش شاخه

1,900,000 تومان

لوستر چوبی شیدا چهار شاخه

1,500,000 تومان

لوستر دیواری چوبی شیدا

450,000 تومان

لوستر چوبی مهسا هشت شاخه دارکار

2,300,000 تومان

لوستر چوبی مهسا شش شاخه دارکار

1,800,000 تومان

لوستر چوبی مهسا چهار شاخه دارکار

1,320,000 تومان

لوستر دیواری چوبی مهسا دارکار

465,000 تومان

لوستر چوبی مهسا منبت هشت شاخه دارکار

3,000,000 تومان

لوستر چوبی مهسا منبت شش شاخه دارکار

2,000,000 تومان

لوستر چوبی مهسا منبت چهار شاخه دارکار

1,500,000 تومان

لوستر دیواری چوبی مهسا منبت دارکار

520,000 تومان

لوستر چوبی موناکو هشت شاخه دارکار

3,000,000 تومان

لوستر چوبی موناکو شش شاخه دارکار

2,350,000 تومان

لوستر چوبی موناکو چهار شاخه دارکار

1,750,000 تومان

لوستر دیواری چوبی موناکو دارکار

530,000 تومان

لوستر چوبی ورساچه هشت شاخه دارکار

3,000,000 تومان

لوستر چوبی ورساچه شش شاخه دارکار

2,500,000 تومان

لوستر چوبی ورساچه چهار شاخه دارکار

2,000,000 تومان

لوستر دیواری چوبی ورساچه دارکار

540,000 تومان

لوستر چوبی پرنس هشت شاخه دارکار

3,410,000 تومان

لوستر چوبی پرنس شش شاخه

2,600,000 تومان

لوستر دیواری چوبی پرنس دارکار

540,000 تومان

لوستر چوبی رادین شش شاخه دارکار

2,300,000 تومان

لوستر چوبی ویل هشت شاخه دارکار

3,610,000 تومان

لوستر چوبی ویل شش شاخه دارکار

2,930,000 تومان

لوستر چوبی ویل چهار شاخه دارکار

2,100,000 تومان

لوستر دیواری چوبی ویل

590,000 تومان

لوستر چوبی پرستیژ هشت شاخه دارکار

2,800,000 تومان

لوستر چوبی پرستیژ پنج شاخه دارکار

2,100,000 تومان

لوستر دیواری چوبی پرستیژ

520,000 تومان

لوستر چوبی رومینا شش شاخه دارکار

3,250,000 تومان

لوستر چوبی سقفی فلاور بزرگ دارکار

1,370,000 تومان

لوستر چوبی سقفی فلاور متوسط دارکار

1,125,000 تومان

لوستر چوبی سقفی فلاور کوچک دارکار

1,000,000 تومان

لوستر چوبی آلاله پنج شاخه دارکار

1,750,000 تومان

لوستر چوبی آناهیتا چهار شاخه دارکار

1,530,000 تومان

لوستر چوبی آناهیتا شش شاخه دارکار

2,020,000 تومان

لوستر چوبی اسپانیش شش شاخه دارکار

2,860,000 تومان

لوستر چوبی اسپانیش هشت شاخه دارکار

3,810,000 تومان

لوستر چوبی ترنم چهار شاخه دارکار

1,910,000 تومان

لوستر چوبی ترنم شش شاخه دارکار

2,540,000 تومان

لوستر چوبی ترنم هشت شاخه دارکار

2,900,000 تومان

لوستر چوبی رومی سه شاخه دارکار

1,145,000 تومان

لوستر چوبی رومی شش شاخه دارکار

1,925,000 تومان

لوستر چوبی رومی هشت شاخه دارکار

2,540,000 تومان

لوستر چوبی کلاسیک پنج شاخه دارکار

1,450,000 تومان

لوستر چوبی کلاسیک سه شاخه دارکار

995,000 تومان

لوستر چوبی کلاسیک هشت شاخه دارکار

1,960,000 تومان

لوستر چوبی منچستر چهار شعله دارکار

2,100,000 تومان

لوستر چوبی منچستر شش شعله دارکار

2,900,000 تومان

لوستر دیواری چوبی آناهیتا دارکار

390,000 تومان

لوستر دیواری چوبی رومی دارکار

322,000 تومان

لوستر دیواری چوبی کلاسیک دارکار

395,000 تومان

لوستر دیواری چوبی منچستر دارکار

495,000 تومان

لوستر چوبی سقفی توپاز بزرگ دارکار

1,050,000 تومان

لوستر چوبی سقفی توپاز کوچک دارکار

650,000 تومان

لوستر چوبی سقفی توپاز متوسط دارکار

850,000 تومان

لوستر چوبی رومی 4 شاخه دارکار

1,600,000 تومان

لوستر چوبی رومی 6 شاخه دارکار

2,150,000 تومان

لوستر دیواری چوبی رومی

400,000 تومان

لوستر چوبی چلسی پنج شاخه دارکار

2,420,000 تومان

لوستر چوبی چلسی سه شاخه دارکار

1,500,000 تومان

لوستر دیواری چوبی چلسی دارکار

445,000 تومان

لوستر چوبی سقفی خورشیدی بزرگ دارکار

590,000 تومان

لوستر چوبی سقفی خورشیدی کوچک دارکار

520,000 تومان

لوستر چوبی سقفی کوروش بزرگ دارکار

820,000 تومان

لوستر چوبی سقفی کوروش متوسط دارکار

780,000 تومان

لوستر چوبی سقفی آفتاب بزرگ دارکار

590,000 تومان

لوستر چوبی سقفی آفتاب کوچک دارکار

520,000 تومان

لوستر چوبی سقفی مدل سکان بزرگ دارکار

750,000 تومان

لوستر چوبی سقفی مدل سکان کوچک دارکار

680,000 تومان

لوستر چوبی مدرن 3-500240 خطی

1,200,000 تومان

لوستر چوبی مدرن 4-50010

1,400,000 تومان

لوستر چوبی مدرن 4-500203 خطی

1,500,000 تومان

لوستر چوبی مدرن 4-500550 خطی

1,300,000 تومان

لوستر چوبی مدرن 5-5000 خطی

1,100,000 تومان

لوستر چوبی مدرن 5-50030

1,850,000 تومان

لوستر چوبی مدرن 500260 شش شعله

1,200,000 تومان

لوستر چوبی مدرن 500295 شش شعله

1,650,000 تومان

لوستر چوبی مدرن 500420 چهار شعله

1,250,000 تومان

لوستر چوبی مدرن 500520 چهار شعله

1,400,000 تومان

لوستر چوبی مدرن 6-500220 خطی

1,800,000 تومان

لوستر چوبی مدرن 6-500230 خطی

1,900,000 تومان

لوستر چوبی مدرن 6-500560

1,700,000 تومان

لوستر چوبی مدرن 6-50090 خطی

1,900,000 تومان

لوستر چوبی مدرن 8-50020

1,500,000 تومان

لوستر چوبی مدرن 9-500570 مربع

2,750,000 تومان

لوستر دیواری چوبی روژان

450,000 تومان

لوستر چوبی مدرن 4-500530

1,200,000 تومان

لوستر چوبی مدرن 4-500570

1,200,000 تومان

لوستر چوبی مدرن 5-500480 خطی

1,800,000 تومان

لوستر چوبی مدرن 5-500250 خطی

1,910,000 تومان

لوستر چوبی مدرن 4-50020

1,100,000 تومان

لوستر چوبی مدرن 4-500460

1,260,000 تومان

لوستر چوبی مدرن 5-500415

900,000 تومان

لوستر چوبی الناز شش شاخه

2,550,000 تومان

لوستر چوبی الیسا شش شاخه

2,700,000 تومان

لوستر چوبی سپیدار شش شاخه

2,400,000 تومان

لوستر چوبی فروزان شش شاخه

3,600,000 تومان

لوستر چوبی مهناز شش شاخه

2,400,000 تومان

لوستر چوبی آرمیتا شش شاخه

1,480,000 تومان

لوستر چوبی لومینا شش شاخه

1,900,000 تومان

لوستر چوبی ونوس پنج شاخه

1,850,000 تومان

لوستر چوبی آرمیتا چهار شاخه

1,150,000 تومان

لوستر دیواری چوبی آرمیتا

420,000 تومان

لوستر چوبی مدرن خطی کد 14-500290

2,388,000 تومان

لوستر چوبی میترا هشت شاخه

2,300,000 تومان

لوستر چوبی میترا شش شاخه

1,950,000 تومان

لوستر چوبی روژان شش شاخه

1,700,000 تومان

لوستر چوبی روژان سه شاخه

1,200,000 تومان

لوستر چوبی رولت چهار شاخه دارکار

لوستر چوبی رولت شش شاخه دارکار

لوستر چوبی رولت هشت شاخه دارکار

لوستر چوبی تخت جمشید چهار شعله دارکار

لوستر چوبی تخت جمشید دو شعله دارکار

لوستر چوبی تخت جمشید شش شعله دارکار

لوستر دیواری چوبی تخت جمشید تک شعله

لوستر دیواری چوبی تخت جمشید دو شعله دارکار

لوستر چوبی کلاسیک یکی از وسایل زینتی خانه ها هستند که از قرن ها پیش رواج داشته اند. اولین و قدیمی ترین آن ها لوستر چوبی بوده است. یعنی اولین لوستر ها از جنس چوب بوده اند و برای خانواده های طبقه اشراف طراحی و تولید شده بودند. از آن جایی که در آن زمان که نیروی برق وجود نداشت از شمع ها به جای لامپ استفاده میکردند‌. همچنین چون طبقه اشراف عموما در قصر ها زندگی میکردند، لوستر های چوبی ساخته شده در آن زمان بسیار بزرگ و سنگین بودند.

رفته رفته در طی زمان و گذشت قرن ها، استفاده از لوستر رواج یافت تا اینکه به شکل امروزی خود درآمد‌. امروزه همه اقشار جامعه میتوانند از این وسیله برای زیبایی منزل خود استفاده کنند و علاوه بر لوستر چوبی، لوستر های متنوع دیگری چون لوستر شاخه ای  و غیره هم تولید میشوند. اما ما اینجا هستیم که با لوستر های چوبی بیشتر آشنا شویم پس با ما همراه باشید.

لوستر چوبی, خرید لوستر چوبی

لوستر شاخه ای چوبی

همانطور که گفته شد لوستر چوبی از گذشته جز اولین لوستر ها بوده است.  چوب یک ماده اولیه است و به صورت طبیعی در طبیعت وجود دارد و دسترسی به آن آسان است. ‌گفتنی است که در جای خوش آب و هوا و پر بارانی مانند اروپا دسترسی به درخت و چوب فراوات، بیشتر هم بوده است. به همین دلیل قرن ها پیش در اروپا از چوب برای ساخت اکثر وسایل خانگی از جمله لوستر استفاده میشده است. امروزه نیز طراحان داخلی با الهام گرفتن از طبیعت از چوب برای ساخت وسایل خانگی استفاده میکنند که لوستر‌ شاخه ای چوبی فقط یکی از آن هاست.

در کل چوب یکی از متریالی است که در صنعت لوستر سازی به صورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرد. ولی در کنار چوب فلزات مختلف نیز در لوستر سازی استفاده میشود. به هرحال اگر قصد خرید لوستر چوبی دارید باید به جنس و کیفیت آن توجه کنید چرا که چوب های مختلف از کیفیت های متفاوتی برخوردار هستند و باید قبل از خرید اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشید.

کاربرد لوستر چیست ؟

لوستر ها در طول تاریخ علاوه بر جنبه زیبایی به عنوان روشن کننده خانه مورد استفاده قرار میگرفتند. همیشه روشن نگهداشتن خانه های بزرگ کار بسیار سختی بوده است بنابراین لوستر ها به دلیل داشتن ابعاد بزرگ و تعداد لامپ های زیاد گزینه بسیار مناسبی برای نور پردازی خانه ها هستند. همچنین لوسترها در زیبایی منزل بسیار تاثیر گذار هستند و میتوانند با دیگر قسمت های خانه ست باشند تا جلوه و زیبایی اشان چند برابر شود.

کاربرد لوستر چوبی چیست ؟

لوستر چوبی کلاسیک عموما در چیدمان فضاهای مدرن و کلاسیک مورد استفاده قرار میگیرند. فضاهایی که از طبیعت و چوب الهام گرفته باشند میتوانند انتخاب خوبی برای به کار گیری لوستر چوبی باشند. در لوستر های چوبی از چوب برای پایه ها، شاخه ها و دیگر قسمت های آن استفاده میشود.

همانطور که میدانید چوب ها دارای انواع مختلفی هستند به طوری که مثلا چوب درخت گردو کاملا متفاوت از چوب درخت بامبو است. بنابراین میتوان از این دو نوع  کاملا متفاوت ساخت.

همچنین چوب ها کاملا قابلیت رنگ شدن را دارند بنابراین دست طراحان برای طراحی و ساخت لوسترهای چوبی متفاوت کاملا باز است. اما لازم به ذکر است در انتخاب سایز لوسترها دقت کنید‌. سایز لوستر های چوبی باید دقیقا مطابق با فضا باشند تا زیبایی اشان نمایان شود.

انواع لوستر شاخه ای چوبی

لوستر‌چوبی کلاسیک در انواع مختلفی تولید و عرضه میشوند. لوستر های کوتاه، لوستر های بلند، لوستر های تک شاخه، لوستر های چند شاخه، لوستر های دیواری و غیره از انواع لوستر ها هستند که در فضا های مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. مثلا لوستر های چند شاخه عموما در اتاق پذیرایی نصب میشود و لوستر های تک شاخه یا دو شاخه در اتاق یا آشپزخانه مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین به نسبت کوتاه یا بلند بودن سقف، میزان بلند بودن لوستر ها تعیین میشود.

یعنی هرچقدر یک سقف بلند باشد میتوان از لوستر بلند تری استفاده کرد و هرچقدر یک سقف کوتاه باشد باید از لوستر کوتاه تری استفاده کرد. لوستر های دیواری عموما در کافه ها مورد استفاده قرار میگیرند‌. همچنین اگر اتاق پذیرایی اتان به اندازه کافی روش نیست میتوانید از لوستر های دیواری در این فضا نیز استفاده کنید.

همچنین از لوستر های دیواری در فضاهایی مانند راهرو ها استفاده میشود. به هرحال شما میتوانید بسته به نیازتان از یک کدام از این لوسترها استفاده کنید ولی دقت کنید که قیمت لوستر چوبی با یکدیگر متفاوت است و بسته به جنس، اندازه و زیبایی میتواند متغیر باشد.

فروشگاه اینترنتی لوستر

اگر برای خانه اتان قصد خرید لوستر دارید ولی در شهر و محل زندگی اتان محل مناسبی برای خرید وجود ندارد و یا از فروشگاه از محل زندگی اتان دور است و وقت کافی برای مراجعه ندارید میتوانید لوستر مورد نظرتان را از فروشگاه اینترنتی لوستر سفارش دهید. در این سبک فروشگاه ها تمامی مدل ها در انواع مختلف موجود هستند و میتوانید به راحتی لوستر مورد نظر خود را پیدا کرده و سفارش دهید. انواع لوستر های چوبی، لوستر‌شاخه ای چوبی و غیره در این سایت ها موجود است و مشتریان میتوانند در خانه و بدون هیچ زحمتی جنس مورد نظر خود را سفارش دهند‌.

ست کردن لوستر با خانه

گفتنی است که در خرید لوستر باید دقت کنید چرا که لوستر باید کاملا با فضای خانه شما هماهنگ باشد. بنابراین اگر دکوراسیون خانه شما بیشتر با چوب کار شده است بهتر است از لوستر‌ شاخه ای چوبی استفاده کنید و از خرید لوستر های فلزی دوری کنید.

بنابراین لازم است برای پیدا کردن لوستر مورد نظر خود به انواع فروشگاه های فروش لوستر بروید تا بتوانید جنس مورد نظر خود را پیدا کرده و خریداری کنید‌. در غیر اینصورت ممکن است با تمام هزینه ای که کرده اید ولی لوستر شما با دیگر وسایل خانه هماهنگ نشود و احساس ناخوشایندی را منتقل کند.